Website over tandheelkundige ziekten en hun behandeling

Gebruikersovereenkomst

Deze Overeenkomst definieert de voorwaarden voor het gebruik door Gebruikers van de materialen en diensten van de site nl.stomatology.biz (hierna "de" Site ").

1. Algemene voorwaarden

1.1. Het gebruik van materialen en diensten op de Site wordt beheerst door de toepasselijke wetgeving van de Russische Federatie.

1.2. Deze overeenkomst is een openbare aanbieding. Het verkrijgen van toegang tot de materialen van de site, wordt de gebruiker geacht te zijn toegetreden tot deze overeenkomst.

1.3. Het Sitebeheer heeft het recht om op elk moment de voorwaarden van deze Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht na het verstrijken van drie (drie) dagen vanaf de datum waarop de nieuwe versie van de Overeenkomst op de site is geplaatst. Als de gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, is hij verplicht toegang tot de site te weigeren, het gebruik van de materialen en diensten van de site te beëindigen.

2. Gebruikersverplichtingen

2.1. De gebruiker stemt ermee in geen acties te ondernemen die kunnen worden beschouwd als een overtreding van de Russische wetgeving of internationale wetgeving, inclusief op het gebied van intellectuele eigendom, auteursrechten en / of naburige rechten, evenals acties,die leiden of kunnen leiden tot verstoring van de normale werking van de Site en diensten van de Site.

2.2. Het gebruik van materiaal van de Site zonder de toestemming van de eigenaars is niet toegestaan ​​(Artikel 1270 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie). Voor het legitieme gebruik van materialen op de Site is het noodzakelijk om licentieovereenkomsten (het verkrijgen van licenties) aan te gaan van de houders van de rechten.

2.3. Opmerkingen en andere gebruikersvermeldingen op de Site mogen niet in strijd zijn met de vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie en algemeen aanvaarde normen voor moraliteit en ethiek.

2.4. De gebruiker wordt gewaarschuwd dat de sitebeheerder niet verantwoordelijk is voor zijn bezoek en gebruik van externe bronnen, links die mogelijk op de site staan.

2.5. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de sitebeheerder niet aansprakelijk is en geen directe of indirecte verplichtingen jegens de gebruiker heeft in verband met enig mogelijk of resulterend verlies of verlies met betrekking tot enige inhoud van de site, auteursrechtregistratie en informatie over dergelijke registratie, goederen of diensten; beschikbaar op of verkregen via externe sites of bronnen of andere contactpersonen van de Gebruiker waarin hij zich heeft ingeschreven, met gebruikmaking van informatie die op de Site is gepost of links naar externe bronnen.

2.6.De gebruiker aanvaardt de bepaling dat alle materialen en diensten van de Site of een deel daarvan vergezeld kunnen gaan van advertenties. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de sitebeheerder geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​en geen verplichtingen heeft in verband met dergelijke advertenties.

3. Andere voorwaarden

3.1. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan een oplossing in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

3.2. Niets in de Overeenkomst kan worden begrepen als het tot stand brengen tussen agent-relaties, partnerships, samenwerkingsrelaties, persoonlijke arbeidsrelaties of een andere relatie tussen de Gebruiker en de Site-administratie die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien.

3.3. De erkenning door de rechtbank van enige bepaling van de Overeenkomst als ongeldig of niet afdwingbaar zal niet leiden tot de nietigheid van andere bepalingen van de Overeenkomst.

3.4. Het nalaten van de Site Administratie in geval van schending door een van de Gebruikers van de bepalingen van de Overeenkomst, ontneemt de Site-administratie niet het recht om later passende maatregelen te nemen ter verdediging van hun belangen en auteursrechtelijke bescherming van de Site-materialen beschermd door de wet.

De gebruiker bevestigt dat hij bekend is met alle bepalingen van deze Overeenkomst en aanvaardt ze onvoorwaardelijk.

 

omhoog

© Copyright 2014-2019 plomba911.ru

Het gebruik van materiaal van de site zonder de toestemming van de eigenaren is niet toegestaan

Privacybeleid | Gebruikersovereenkomst

terugkoppeling

Sitemap